Akupunktur - Historie

acupuncture_chart_300pxAkupunktur og tradisjonell kinesisk medisin sto lavt i kurs i Kina mot slutten av keisertiden i slutten av forrige århundre og fram til 1949. Keiserfamilien og de som regjerte i Kina på den tiden, var sterkt påvirket av vestlig innflytelse. Tradisjonell kinesisk medisin ble ansett som primitiv og mindre fin. For folket, derimot, var den fortsatt den viktigste hjelp for sykdom og plager. Etter maktovertagelsen i 1949 tok Mao til ordet for å hente frem det beste i de gamle metodene og utvikle dem videre i samspill med vestlig medisin. Fra 1955 har Kina hatt egne medisinske høyskoler i tradisjonell kinesisk medisin og er et av få land i verden som nå har løftet sin folkemedisintradisjon opp på universitetsnivå. I dag utdannes over 1/3 av Kinas leger i akupunktur og kinesisk urtemedisin, og disse arbeider i det kinesiske helsevesen side om side med leger utdannet i vestlig medisin.

Akupunkturen spredte seg i århundrene etter Kristi fødsel til andre land i Asia. I dag har land som Japan, Nord- og Sør-Korea og Vietnam flere hundre år gamle akupunkturtradisjoner. Akupunkturen ble brakt til Europa av jesuittmunker på 14-15-hundretallet. I 1820-årene ble det undervist i metoden ved flere universitetssykehus i Paris, som da var verdens medisinske sentrum. I 1829 ble en avhandling om akupunktur forsvart for den medisinske doktorgrad i Uppsala. Akupunktur slo ikke helt igjennom i etablert medisin, og frem til 1970 hadde få vestlig leger hørt om metoden. Den store interessen for akupunktur i vest oppstod under ”ping pong-diplomatiets” dager i 1970-72 i forbindelse med Nixons besøk i Kina.

Siden da har akupunktur bare fått større og større oppmerksomhet i vår vestligmedisin. Det startet med interessen for akupunktur som anestesi-metode og fortsatte med akupunkturens muligheter som klinisk disiplin i smertebehandling.

Bivirkninger ved akupunktur?
Det er registrert få komplikasjoner etter bruk av akupunktur. Akupunktur er en sikker behandlingsmetode når den utøves korrekt.

Vurdert etter internasjonal faglitteratur er akupunktur en meget trygg behandling. På bakgrunn av at behandleren har en grundig akupunkturutdannelse, med gode faglige og basalmedisinske kunnskaper. De fleste bivirkninger er forbigående som ømhet rundt stikket, små blødninger eller små blodutredninger under huden.

Det er et krav om å bruke kun forhåndssteriliserte CE-merkede engangsnåler, for å unngå at det oppstår infeksjoner.

Virkninger etter akupunktur?
Etter de første akupunkturbehandlingene kan symptomene bli forverret. Dette er et uttrykk for en normal helbredelsesprosess som settes i gang i kroppen. Mens andre føler en lettelse av symptomene(plagene) nesten umiddelbart.

Andre eksempler på reaksjoner er trøtthet, svimmelhet, kløe eller nummenhet rundet stikket.

Advarsel, åpne i et nytt vindu. Skriv utE-post

Webdesign ved Theta-Design - Alt innhold på denne siden er © Copyright 2008-2021 Lunds Klinikk hvis ikke annet er oppgitt. Sitemap / Sidekart