Hva skjer hos homeopaten?

Ved første konsultasjon vil det bli et dybdeintervju, som har som mål å kartlegge pasientens symptomer, fordi sykdom må sees i sammenheng med hele mennesket. Homeopati kalles derfor konstitusjonsmedisin. Pasientintervjuet omfatter alt fra det fysiske til det psykiske og mentale. Homeopaten søker å finne den medisinen som kan etterlikne flest av pasientens symptomer. Den homeopatiske medisinen dekker ikke bare diagnosen, men stimulerer hele dag, er det vanlig at du i tillegg til bedring av plagene dine, opplever økt velvære og mer overskudd.

Blir du ikke frisk på egenhånd må man motivere kroppens selvhelbredende krefter på eksakt det området du plages med for at kroppen skal gi den riktige mot-responsen.

Oppfølgende konsultasjon avtales etter noen uker, og behandling varierer etter behov.

Skriv ut