Homeopati er en medisinsk behandlingsform som stimulerer organismens iboende evne til å helbrede seg selv. Kroppen har en naturlig evne til å helbrede seg selv.
Homeopater jobber etter likhetslovprinsippet.

Homeopatiens grunnlegger Samuel Hahnemann, formulerte det på latin: ”Similia similibus curentur”, som betyr at likt kureres med det liknende.

Hva er homeopati?

Ordet homeopati betyr; ”Homois”- liknende på gresk, ”Pathos”- betyr sykdom.

Likhetsloven innebærer at et stoff som i normale eller store doser er i stand til å fremkalle visse symptomer, i små doser kan brukes for å lege en sykdomstilstand med et tilsvarende sykdomsbilde.

Ved behandling gis de homeopatiske medisinene oftest i såkalte potensert (trinnvis fortynnet) form.

Homeopaten søker å finne den medisinen som kan etterlikne flest av pasientens symptomer.

Ved riktig bruk risikerer man derfor aldri å påføre pasientene bivirkninger av medisinene.